Wat is fotosynthese?

Fotosynthese is kort gezegd het vastleggen van energie uit zonlicht in een plant. Dit vastleggen gebeurt door de bladgroenkorrels (chloroplasten) die in iedere plant te vinden zijn. Niet alleen planten maar ook bacteriën en algen kunnen energie uit zonlicht vastleggen. Lees hieronder meer over: “Wat is fotosynthese”.

Fotosynthese zorgt voor leven op aarde

Wat wordt er omgezet?
Voor fotosynthese heeft een plant twee stoffen nodig: koolstofdioxide en water. Het

Wat is fotosynthese

Fotosynthese.

water zuigt een plant via zijn wortels uit de grond op. De koolstofdioxide wordt uit de lucht via de huidmondjes in de bladeren van een plant opgenomen. Onder invloed van zonlicht komt er een zogenaamde lichtreactie opgang. Hierbij wordt water omgezet in zuurstof waarbij energie vrijkomt en waterstofionen. De energie en de waterstofionen worden vervolgens bij de zogenaamde donkerreactie gebruikt. Bij deze donkerreactie wordt (met de waterstofionen en de energie uit de lichtreactie) koolstofdioxide omgezet in glucose. De netto-uitkomst van het proces is dus dat koolstofdioxide en water worden omgezet tot glucose en zuurstof.

Waarom is fotosynthese zo belangrijk?

Het vastleggen van de energie uit zonlicht door planten is cruciaal voor al het leven op aarde. Planten staan onderaan de voedselpiramide en leveren dus energie aan dieren en mensen. Ook energie die wij mensen uit dierlijke producten halen komt uiteindelijk toch weer bij planten vandaan. De energie die bijvoorbeeld de melk van een koe levert, moet de koe zelf weer uit gras halen. Als we melk drinken komt de energie die daarin zit dus in beginsel bij planten vandaan. Fotosynthese is dus de basis voor al het leven op aarde.
Ook het ‘afvalproduct’ van de fotosynthese namelijk de zuurstof is voor mensen en dieren erg belangrijk. Wij hebben zuurstof nodig om energie te halen uit de voedingsstoffen die we binnenkrijgen. Zonder deze zuurstofproductie door planten zouden er geen mensen en dieren op aarde kunnen leven. Omdat planten via fotosynthese koolstofdioxide omzetten in zuurstof, helpt fotosynthese bij het verminderen van de koolstofdioxideconcentratie in de atmosfeer. Deze concentratie stijgt al jaren en veroorzaakt waarschijnlijk klimaatverandering. Door te zorgen voor veel fotosynthese (door bijvoorbeeld nieuwe bossen te planten) kan de koolstofdioxideconcentratie in de atmosfeer op den duur weer gaan afnemen. Dit is ook de reden dat (her)bebossing een groot thema is bij de hele discussie over de opwarming van de aarde.

Meer blogberichten.

Wat is fotosynthese?
4.6 (92%) 5 vote[s]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code