Kunnen er reviews/ervaringen zijn die niet gepubliceerd worden?

Ervaring.nl plaatst reviews/ervaringen welke van nuttige waarde kunnen zijn voor lezers van de artikelen en de consumenten, bedrijven welke een aankoop willen doen. Om zo een goed beeld te kunnen krijgen voor de consument/organisatie welke een aankoop bijvoorbeeld wilt doen. Ervaring.nl kan reviews/ervaringen niet toelaten of direct verwijderen wanneer deze één van de volgende onderstaande punten bevatten.

  • De reviews/ervaringen welke niet relevant zijn.

Wanneer je een review/ervaring wilt publiceren bij één van de bedrijven, webwinkels, websites, producten, diensten of bij één van de blogs dan dient de review/ervaring berust te zijn op een eigen ervaring. Let hierbij goed op dat wij onder dit punt ook de richtlijnen van het schrijven van een review toepassen bij controle. De richtlijnen van een review zijn terug te lezen op deze pagina: https://www.ervaring.nl/richtlijnen-gebruikers/. Wanneer dit geschonden wordt, dan zal de review niet gepubliceert of verwijdert worden.

  • Publicatie van gegevens

Alle gegevens die terug te leiden zijn naar persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld het e-mailadres, mobiele- of vastetelefoonnummers, uiterlijke eigenschappen/kenmerken etc. zullen niet gepubliceert worden, of verwijdert worden.

  • Reviews/ervaringen tegenhouden/verwijderen

De reviews/ervaringen welke links bevatten ter promotie van een product of bedrijf zullen niet geplaatst worden, evenals reviews welke “gekopieeerd”worden. Daarnaast is het belangrijk dat een review/ervaring/beoordeling enkel geplaatst wordt wanneer dit berust op een eigen ervaring.

Maak hier een melding van een review/ervaring welke onze voorwaarden naar jouw idee schendt.