Ook wij zouden graag willen weten wat jouw ervaring is met Ervaring.nl. Wat kan er beter of welke punten zijn positief? Frequenter blogberichten publiceren of mis je een bedrijf/product/dienst dat toegevoegd moet worden in jouw ogen aan Ervaring.nl? Laat ons dit dan weten.

Ervaring.nl plaatst reviews/ervaringen welke van nuttige waarde kunnen zijn voor lezers van de artikelen en de consumenten, bedrijven welke een aankoop willen doen. Om zo een goed beeld te kunnen krijgen voor de consument/organisatie welke een aankoop bijvoorbeeld wilt doen. 

Feedback voor Ervaring.nl kan ingezonden worden via: